Publications

Audunson, Ragnar Andreas (2018). Den frie møteplassen. Klassekampen.

Audunson, Ragnar Andreas (2018). Hvordan forankre møteplassfunksjonen også blant dem som ikke bruker biblioteket?.Bob : Bok og bibliotek. Vol. 83. 2 s.

Audunson, Ragnar Andreas (2018). Betydningen av historiebevissthet for å møte framtida. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 83.

Audunson, Ragnar Andreas (2018). Verdifulle bøker om norsk offentlighet – men hvor er bibliotekene?. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 83.

Audunson, Ragnar Andreas (2018). Brukere og bibliotekansatte – tenker de likt eller ulikt om hva som begrunner bibliotek?. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 84.

Breidlid, Anders;Audunson, Ragnar Andreas;Hwang, Dag Flater (2018). Det store demokratiunderskuddet og koloniseringen av OsloMet. Khrono.no.

Breidlid, Anders;Audunson, Ragnar Andreas;Hwang, Dag Flater (2018). Spørsmål til rektorkandidat Rice ved OsloMet. Khrono.no.

Breidlid, Anders;Audunson, Ragnar Andreas (2018). Replikken fra Rice bekrefter kritikken. Dagens næringsliv. Vol. 129.

Breidlid, Anders;Audunson, Ragnar Andreas (2018). |Professorer krever stans i skiltingen: Er OsloMet et amerikansk universitet i Oslo?. Khrono.no.

Audunson, Ragnar Andreas;Gjestrum, Liv (2018). Øivind Frisvold: 40 år i manesjen. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 2.

Audunson, Ragnar Andreas (2017). Biblioteket som møteplass – viktig for brukerne, men hva med ikke-brukerne?. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 84. 2 s.

Audunson, Ragnar Andreas (2017). Hva mener befolkningen om biblioteket som offentlighetsinstitusjon?. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 84. 2 s.

Audunson, Ragnar Andreas (2017). Den nordiske folkebibliotekmodellen: økt vekt på offentlighet. Bob : Bok og bibliotek.Vol. 83.

Audunson, Ragnar Andreas (2017). Deliberative meningsmålinger og nettsamfunn: Noe for bibliotekene som arenaer for offentlighet?. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 83.

Audunson, Ragnar Andreas (2017). Bibliotek som infrastruktur for offentlighet: Noen smakebiter fra forskningen.. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 84.

Audunson, Ragnar Andreas (2017). Biblioteket som møteplass – viktig for brukerne, men hva med ikke-brukerne?. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 84. 2 s.

Audunson, Ragnar Andreas (2016). ALMPUB: Stor forskningsrådssatsing på bibliotekforskning. Bob : Bok og bibliotek.Vol. 82.

Grenersen, Geir (2018). «Samisk språk og kultur i møte med institusjonalisering, dokumentasjon og digitalisering.» I Myrvoll, Elin Rose; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech; Grenersen, Geir; Krogh, Mia; Dunfjeld-Aagård, Lisa; Jåma, Anna Liisa. Digitalisering av samisk kulturarv – utfordringer og muligheter. Oslo: Norsk institutt for kulturminneforskning 2018 (ISBN 978-82-8101-234-9) ; Vol. 107 s. NIKU Rapport(90) NIKU UiT.

Johnston, Jamie; Audunson, Ragnar Andreas (2017). Supporting immigrants’ political integration through discussion and debate in public libraries. Journal of Librarianship and Information Science. 15 s. https://doi.org/10.1177/0961000617709056

Larsen, Håkon (2018) “Archives, libraries and museums in the Nordic model of the public sphere”, Journal of Documentation, Vol. 74 Issue: 1, pp.187-194, https://doi.org/10.1108/JD-12-2016-0148

Lenstra, N. (2017a). Agency and ageism in the community-based technology support services used by older adults. First Monday22(8). Retrieved from https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/7559

Lenstra, N. (2017b). Let’s Move! Fitness Programming in Public Libraries. Public Library Quarterly0(0), 1–20. https://doi.org/10.1080/01616846.2017.1316150

Lenstra, N. (2017c). The Community-Based Information Infrastructure of Older Adult Digital Learning. Nordicom Review38(s1), 65–77. https://doi.org/10.1515/nor-2017-0401

Lenstra, N. (2017d). Yoga at the Public Library: An Exploratory Survey of Canadian and American Librarians. Journal of Library Administration0(0), 1–18. https://doi.org/10.1080/01930826.2017.1360121

Lenstra, N., & Baker, K. S. (2017). The Intermediation of Community and Infrastructure. Library Trends65(4), 473–490. https://doi.org/10.1353/lib.2017.0013

Skare, Roswitha. The Public Library and Social Media. A Case Study from Tromsø, Norway. (fulltekst) The Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy 2018; Volum 5 (2). ISSN 2376-8908.

Skare, Roswitha. Lite brukeraktivitet og diskusjoner på bibliotekenes facebook-sider.  (fulltekst)Bibliotekaren (Oslo) 2018. ISSN 0804-4147.

Skare, Roswitha (2018). Hva gjør egentlig biblioteket på Facebook?. Bladet Nordlys

Skare, Roswitha (2017) “Digital Film Preservation: The Search for the Original,” Proceedings from the Document Academy: Vol. 4 : Iss. 2 , Article 8. Available at: http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol4/iss2/8

Vold, T., & Evjen, S. (2016). How children find their way: Access, adaptability and aesthetics in the organisation and design of a new children’s library. Proceedings of the Association for Information Science and Technology53(1), 1-9.

Vårheim, A. (2017d). Public libraries, community resilience, and social capital. Information Research22(1).

Vårheim, A. (2016a). A Note on Resilience Perspectives in Public Library Research: Paths Towards Research Agendas. The Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy3(2), 12. Retrieved from http://ideaexchange.uakron.edu/docam/

%d bloggers like this: