Deltagelsesbiblioteket (på 15/03) Brukerdeltagelse på folkebiblioteket, Casestudier fra ALMPUB-prosjektet ved HiOA Dette seminaret er lagt opp som et panel hvor vi med utgangspunkt i fire casestudier diskuterer brukerdeltagelse på folkebibliotekene: Blir det viktigere og i så fall på hvilke måter? Kan vi snakke om et deltagelsesbibliotek? Vi tar deg med til biblioteker i København, i […]

Prosjektdeltager Håkon Larsen har publisert artikkelen “Archives, Libraries and Museums in the Nordic Model of the Public Sphere” i tidsskriftet Journal of Documentation.

Den 23-25 august ble den 8. nordiske kulturpolitikkonferansen avholdt i Helsinki. ALMPUB var representert med tre konferansebidrag: Håkon Larsen og Erik Henningsen: “Discourses on Digitalization and the Future of ALM-Organizations” Sigrid Stokstad: “National Policies for ALM-Institutions as Public Sphere Infrastructure in a Digital Age” Ragnar Audunson, Svanhild Aabø, Sunniva Evjen, Andreas Vårheim, Håkon Larsen, Kerstin […]

Now accepting submissions for this year’s annual meeting and for a special issue of our journal. Submit to both! Annual meeting: http://documentacademy.org/2017 (Due July 15) Special issue: http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol4/iss1/ (Due May 12)

I ALMPUBs seminarserie innleder onsdag 23. november klokka 1430, professor Terje Rasmussen fra Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo med utgangspunkt i sin siste bok The Internet Soapbox: Perspectives on a Changing Public Sphere. Seminaret finner sted på rom 469, ABI, HiOA.

Prosjektleder Ragnar Audunson skriver om ALMPUB-prosjektet i Bok og bibliotek nr. 4 2016. Artikkelen kan leses her: http://www.bokogbibliotek.no/almpub-stor-forskningsradssatsing-pa-bibliotekforskning