Category Uncategorized

ALMPUB @ Reading culture and library in change conference

ALMPUB will be represented at the Reading culture and library in change conference organised by Libdat project in Åbo (Turku), Finland. Isto Huvila will be presenting first findings from a study librarians’ attitudes to user participation in the ALMPUB participating countries. Advertisements

Ragnar Audunson presented the ALMPUB-project a the NextLibrary conference in Berlin, September 14, 2018

DIGITALISERING + MØTEPLASS=SANT? ABM-INSTITUSJONENE SOM INFRASTUKTUR FOR OFFENTLIGHET I EN DIGITAL TID – RESULTATER FRA FORSKNINGSPROSJEKTET ALMPUB

Arkivene, bibliotekene og museene har alltid vært institusjoner for offentlighet. Endrer digitaliseringen disse institusjonenes rolle og oppgaver i så måte? I tilfelle ja – hvordan? Dette kan vi si er hovedtemaet for forskningsprosjektet ALMPUB. ALMPUB er finansiert av Norges forskningsråds KULMEDIA-program, som skal utforske kulturinstitusjonenes og medienes situasjon under nye teknologiske og økonomiske betingelser. ALMPUB […]

ALMPUB og norsk mediehistori

Norsk mediehistorisk forening arrangerer i samarbeid med Nasjonalbiblioteket et seminar om hva det betyr for mediehistorien at stadig større deler av medienes innhold blir digitalisert. Roswitha Skare presenterer: Gir digitalisert arkivmateriale et enklere forskerliv? Erfaringer med Robert Flahertys “Nanook of the North”.  Her er programmet.

ALMPUB på Det 76. norske bibliotekmøte i Sandefjord

Deltagelsesbiblioteket (på 15/03) Brukerdeltagelse på folkebiblioteket, Casestudier fra ALMPUB-prosjektet ved HiOA Dette seminaret er lagt opp som et panel hvor vi med utgangspunkt i fire casestudier diskuterer brukerdeltagelse på folkebibliotekene: Blir det viktigere og i så fall på hvilke måter? Kan vi snakke om et deltagelsesbibliotek? Vi tar deg med til biblioteker i København, i […]

Ny publikasjon: ABM-organisasjoner og den nordiske offentligheten

Prosjektdeltager Håkon Larsen har publisert artikkelen “Archives, Libraries and Museums in the Nordic Model of the Public Sphere” i tidsskriftet Journal of Documentation.

ALMPUB på nordisk kulturpolitikkonferanse i Helsinki

Den 23-25 august ble den 8. nordiske kulturpolitikkonferansen avholdt i Helsinki. ALMPUB var representert med tre konferansebidrag: Håkon Larsen og Erik Henningsen: “Discourses on Digitalization and the Future of ALM-Organizations” Sigrid Stokstad: “National Policies for ALM-Institutions as Public Sphere Infrastructure in a Digital Age” Ragnar Audunson, Svanhild Aabø, Sunniva Evjen, Andreas Vårheim, Håkon Larsen, Kerstin […]

DOCAM’17

Now accepting submissions for this year’s annual meeting and for a special issue of our journal. Submit to both! Annual meeting: http://documentacademy.org/2017 (Due July 15) Special issue: http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol4/iss1/ (Due May 12)

ALMPUB-seminarserie

I ALMPUBs seminarserie innleder onsdag 23. november klokka 1430, professor Terje Rasmussen fra Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo med utgangspunkt i sin siste bok The Internet Soapbox: Perspectives on a Changing Public Sphere. Seminaret finner sted på rom 469, ABI, HiOA.

ALMPUB: STOR FORSKNINGSRÅDSSATSING PÅ BIBLIOTEKFORSKNING

Prosjektleder Ragnar Audunson skriver om ALMPUB-prosjektet i Bok og bibliotek nr. 4 2016. Artikkelen kan leses her: http://www.bokogbibliotek.no/almpub-stor-forskningsradssatsing-pa-bibliotekforskning