Category News

ALMPUB på WebScience’18

Isto Huvila (Uppsala universitet) är med i workshopen What can be known from the web? Source criticism beyond bots, agents and trolls in social and cultural web research på WebScience’18 konferens i Amsterdam den 27 maj 2018. Huvila diskuterar i en presentation Participatory distributed archiving delaktig arkivering och arkivens roll i samhället och skapande av kollektivt […]