Author Archives: jamiejohnstonhioano

Ragnar Audunson presented the ALMPUB-project a the NextLibrary conference in Berlin, September 14, 2018

Advertisements

DIGITALISERING + MØTEPLASS=SANT? ABM-INSTITUSJONENE SOM INFRASTUKTUR FOR OFFENTLIGHET I EN DIGITAL TID – RESULTATER FRA FORSKNINGSPROSJEKTET ALMPUB

Arkivene, bibliotekene og museene har alltid vært institusjoner for offentlighet. Endrer digitaliseringen disse institusjonenes rolle og oppgaver i så måte? I tilfelle ja – hvordan? Dette kan vi si er hovedtemaet for forskningsprosjektet ALMPUB. ALMPUB er finansiert av Norges forskningsråds KULMEDIA-program, som skal utforske kulturinstitusjonenes og medienes situasjon under nye teknologiske og økonomiske betingelser. ALMPUB […]

ALMPUB og norsk mediehistori

Norsk mediehistorisk forening arrangerer i samarbeid med Nasjonalbiblioteket et seminar om hva det betyr for mediehistorien at stadig større deler av medienes innhold blir digitalisert. Roswitha Skare presenterer: Gir digitalisert arkivmateriale et enklere forskerliv? Erfaringer med Robert Flahertys “Nanook of the North”.  Her er programmet.

ALMPUB på Det 76. norske bibliotekmøte i Sandefjord

Deltagelsesbiblioteket (på 15/03) Brukerdeltagelse på folkebiblioteket, Casestudier fra ALMPUB-prosjektet ved HiOA Dette seminaret er lagt opp som et panel hvor vi med utgangspunkt i fire casestudier diskuterer brukerdeltagelse på folkebibliotekene: Blir det viktigere og i så fall på hvilke måter? Kan vi snakke om et deltagelsesbibliotek? Vi tar deg med til biblioteker i København, i […]