Bibliotek, arkiv og museer som offentlighetsarenaer og møteplasser i en digital tid Program: ALMPUBs sluttkonferanse på Nasjonalbiblioteket

Program

0900 – 0915 Åpning

0915 – 1030 Redesigning the town square in a digital age.

 • R. David Lankes

After the lecture a conversation led by Hans-Christoph Hobohm.

1030 – 1045 Pause

1045 – 1130 Hva skal vi med bibliotekene, arkivene og museene i en digital tid? Publikums og profesjonsutøvernes holdninger.

 • Ragnar Audunson

1130 – 1230 Lunsj

1230 – 1330 Bibliotek – dannelse, deltakelse og frigjøring. Funn og perspektiver fra prosjektet. Fem korte innlegg etterfulgt av debatt.

 • Cicilie Fagerlid
 • Geir Grenersen 
 • Håkon Larsen 
 • Jamie Johnston 
 • Kerstin Rydbeck

1340 – 1440 Panel: Politikk på ABM-feltet.

 • Digitaliseringsimperativet og sakralisering av det digitale: styrer digitaliseringen ABM-politikken?
 • Styring og selvstyring på ABM-feltet
 • Digitalisering og perspektiver på konvergens og divergens på ABM-feltet
 • Leder digitalisering til økt etterspørsel etter fysiske arenaer og møteplasser?

Deltakere: Andreas Vårheim, Roger Blomgren, Erik Henningsen, Sigrid Stokstad, Casper Hvenegaard Rasmussen
Moderator: Vidar Kvalshaug

1445 – 1530 Praksisperspektiver på ABM-institusjonene som offentlighetsarenaer og møteplasser – og på forskningen i ALMPUB-prosjektet.

 • Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef Vestland
 • Liv Ramskjær, generalsekretær Norsk museumsforbund
 • Representant arkivarprofesjonen kommer seinere.

1530 Avslutning og vel hjem

 

Meld deg på

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: