DIGITALISERING + MØTEPLASS=SANT? ABM-INSTITUSJONENE SOM INFRASTUKTUR FOR OFFENTLIGHET I EN DIGITAL TID – RESULTATER FRA FORSKNINGSPROSJEKTET ALMPUB

Arkivene, bibliotekene og museene har alltid vært institusjoner for offentlighet. Endrer digitaliseringen disse institusjonenes rolle og oppgaver i så måte? I tilfelle ja – hvordan?

Dette kan vi si er hovedtemaet for forskningsprosjektet ALMPUB. ALMPUB er finansiert av Norges forskningsråds KULMEDIA-program, som skal utforske kulturinstitusjonenes og medienes situasjon under nye teknologiske og økonomiske betingelser. ALMPUB koordineres av Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag på Oslo nye universitet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Universitetet i Tromsø, Høgskolen på Vestlandet, og Nasjonalbiblioteket er partnere i prosjektet i tillegg til universitet og høgskoler i Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits og Ungarn.

Målet er at forskningen i prosjektet skal være nyttig for og bidra til utviklingen på praksisfeltene. Den 8. mai inviterer prosjektet derfor til et åpent seminar. Seminaret finner sted på Nasjonalbiblioteket, og har en tidsramme fra 09.30 til 16.00, og vi vil gjerne invitere deg, eventuelt en annen fra din institusjon/organisasjon, til å delta på dette seminaret.

Program

0930 – 1000: Keynotetale – ABM-institutioner i en ny offentlighed: opgaver, dilemmaer, muligheder. Jens Thorhauge, mangeårig direktør for Bibliotek- og mediestyrelsen i Danmark

1000 – 1020. Digitaliseringsimperativet – helliggjøringen av teknologi i kulturpolitikken på ABM-feltet. Forsker Erik Henningsen NIBR – OsloMet – storbyuniversitetet og 1. amanuensis Håkon Larsen, Høgskolen Innlandet

1020 – 1100 Implementering av digitaliseringspolitikken på ABM-feltet. Forsker Sigrid Stokstad, NIBR- OsloMet – Storbyuniversitetet

1100 – 1120 Digitale offentligheter på ABM-feltet og forholdet amatører – profesjonelle. Forsker Erik Henningsen, NIBR – OsloMet – storbyuniversitetet og 1. amanuensis Håkon Larsen, Høgskolen Innlandet

1120 – 1200: Paneldebatt – navn ikke endelig klare

1200 – 1300: Lunsj

Del 2, etter lunsj, har fokus på ABM-institusjonene som møteplasser.

1300 – 1320: ABM – Fra slægtskab til konvergens? Lektor Casper Hvenegaard Rasmussen, Institutt for informationsstudier, Københavns universitet.

1320 – 1340: A model for understanding libraries, archives and museums as public sphere institutions. Koizumu Masanori, gjesteforsker ABI – OsloMet – storbyuniversitetet

1340– 1400: Folkets bibliotek. En etnografi fra Deichmans filialer i Oslo øst og vest. Postdoktor Cicilie Fagerlid, Institutt ABI – OsloMet – storbyuniversitetet

1400 – 1420: Pause

1420 – 1500: Aktiviteter på biblioteket – mod en ny terminologi? Lektor Henrik Jochumsen, Institutt for informationsstudier, Københavns universitet

1500 – 1520: Bibliotek, arkiv og museer som arenaer for offentlighet. Resultater fra en surveyundersøkelse. Professor Ragnar Audunson, ABI – OsloMet – storbyuniversitetet

1540 – 1545: What’s in it for us? Oppsummering fra praksisfeltet – navn ikke klart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: