ALMPUB på Det 76. norske bibliotekmøte i Sandefjord

Deltagelsesbiblioteket (på 15/03)

Brukerdeltagelse på folkebiblioteket, Casestudier fra ALMPUB-prosjektet ved HiOA

Dette seminaret er lagt opp som et panel hvor vi med utgangspunkt i fire casestudier diskuterer brukerdeltagelse på folkebibliotekene: Blir det viktigere og i så fall på hvilke måter? Kan vi snakke om et deltagelsesbibliotek? Vi tar deg med til biblioteker i København, i lokalsamfunn i Hordaland og til flere filialer av Deichmanske i Oslo, blant annet Biblo for ungdom på Tøyen og Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK). Herfra gir vi eksempler på hva brukerdeltagelse kan bety i praksis, og vi antyder noen teoretiske perspektiver for å fortolke denne utviklingen. Seminaret legger opp til mulighet for deltagelse fra salen.

  • Sunniva Evjen, Førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA.
  • Cicilie Fagerlid, sosialantropolog og postdoktor ved postdoktor ved Institutt for Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA.
  • Elin Golten, Ph.d.-stipendiat ved Institutt for Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA.
  • Mia Høj Mathiasson, Ph.d.-stipendiat ved Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet.
  • Tonje Vold, Førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: